واکنش سازمان مجاهدين به موافقت ارتش امريکا برای
ورود صليب سرخ و آزادی گروگانهای رجوي
و نظر ابراهيم خدابنده

سی ام دسامبر دوهزار و چهار

مطلب زير بطور کامل از سايت فرقه رجوي (سايت همبستگي ملي؟؟) منعکس مي گردد. اين تنها واکنشي است که رجوي در ماههای اخير به موفقيت فعاليت های نجات يافتگان در داخل و خارج از کشور و بخصوص موافقت نيروهای امريکايي برای وارد شدن صليب سرخ در کمک به گروگانهای رجوي در عراق داشته است.
رجوی در پس چند سال نرسيدن خون در اين فرياد آخرش در تاريکي فراموش کرد نامي از ابراهيم خدابنده و جميل بصام ( که تا بحال دو فعال حقوق بشر در کشورهای اروپايي، اعضای عالي رتبه شورای ملي مقاومت و کميسيون روابط خارجي بودند که قرار بود زير شکنجه کشته و خونشان صبحانه زن وقيهش شود) ببرد.
در تماس تلفني که آقای ابراهيم خدابنده از ايران با دفترايران انترلينک برقرار نمود اظهار داشت "مريم رجوي خود به خوبي آگاه است و حتي من شخصا پس از بازگشت از يونان (که با ...  برای جلب توجه و پيدا کردن چهره هايي برای مصرف تبليغاتي رفته بوديم ولي با مشخص شدن هويتمان ملاقات هايمان را کنسل کردند) به وی پيغام داده بودم که عقربه زمان به عقب بر نمي گردد و حتي در محلي مثل آتن که ما قبلا هيچ فعاليتي نداشته ايم هم دستمان رو شده است. البته آن زمان من و ديگران فکر مي گرديم رجوی نمي داند و اشتباه مي کند و بنابراين از موضع دلسوزی اين را مي گفتيم. ما در آن زمان به کنه محتوای انديشه ای، اهداف پنهاني وی و ريشه های مزدوری اش در قضايا پي نبرده بوديم". وی همچنين به ياد آورد روزی را که برطبق سناريوی داده شده در ملاقاتي با يکي از نمايندگان مجلس اروپا ...  گفته بود هم اکنون صد و بيست هزارنفر در زندان های رژيم بطور مستمر در حال شکنجه فيزيکي هستند. نماينده مجلس اروپا در حالتي متعجب از وی سوال کرده است که آيا قبل از اين که اين رقم را برای من بياوريد فکر کرده ايد که زنداني کردن خارج از ديد عموم و مثلا يک کشيده در روز برای صد و بيست هزار نفر چه لجستيکي لازم دارد؟ آيا بنظر شما رژيم ايران از چنين توان و قدرتي برخوردار است؟؟  فکر نمي کنيد اين حرف توان رژيم را بيش از حد معقول بالا برده و موقعيت آپوزيسيون آن را تضعيف نمايد؟
به هر حال گذاشتن متن زير روی سايت ايران اينترلينک پيشنهاد آقای خدابنده است که به گفته خودش شايد بتواند تفکر را مجددا در برخي از نفرات فرقه احيا کند.

به متن و زجه های آخرين روزهای رجوی توجه فرموده و دقت کنيد که هيچ سخني از بيانيه صليب سرخ و يا خبرگزاری های ديگر همچون بي بي سي  و... به ميان نمي آيد.

(مقاله کامل سايت همبستگي ملي!! چهارشنبه بيست و نهم دسامبر دوهزار و چهار)

دروغپردازي های مجدد رژيم آخوندی عليه مجاهدين
وزارت اطلاعات رژيم آخوندي كه همه تيرهايش عليه مجاهدين به سنگ خورده و عليرغم همه دروغپردازيهايش نتوانسته است در عراق كاري عليه مجاهدين از پيش ببرد و بخاطر سلسله حمايتهاي مردم عراق از مجاهدين در اين ايام زير ضرب است , روز يكشنبه براي جبران شكست سنگين خود, اعلام كرد دراثر پيگيريهاي مستمر سربازان گمنام امام زمان (كه همان مأموران بدنام وزارت اطلاعات باشند ) 7تن از اعضاي گروهك منافقين به كشور بازگردانده و تحويل خانواده خود شدند .
تلويزيون خبري رژيم , روزنامه كيهان آخوندي , خبرگزاري رسمي رژيم و روزنامه هاي حكومتي كه اين خبر را در روز 6 دي بطور كليشه اي منعكس كرده اند , افزودند كه 7 نفرمزبور 2 روز قبل در آئيني در يكي از شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان تحويل خانواده خود شدند و خانواده هاي آنها ازتلاش مسئولان نظام و دستگاه امنيتي درنجات فرزندان خود قدرداني کردند!.
يك سخنگوي سازمان مجاهدين خلق ايران در اين باره گفت :
اقرار و تصديق ناگزيرِ وزارت جرم و جنايت آخوندها به اينكه تمامي پيگيريهاو اخبار مربوط به بريده مزدوران و عوامل نفوذي , زير سر مأموران بدنام اطلاعات است , به قدر كافي گوياست و ما را از هر توضيح ديگري بي نياز ميكند . آخونديونسي قبلاً تصريح كرده بود كه با تمام قوا تلاش ميكند مأموران اطلاعات را تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين , عليه مجاهدين اجير كند و به خدمت بگيرد .
روز يكشنبه همچنين, رسانه ها و خبرگزاري رژيم, در يك خبرسازي مجعول از سوي اطلاعات آخوندها خبر دادند كه 300 تن از اعضاي مجاهدين امروز سه شنبه 8 ديماه در هتل اختصاصي وزارت اطلاعات بنام هتل المپيك تهران, در آئين بخصوصي(كه همان غسل تعميددر اطلاعات آخوندي باشد) به آغوش خانواده هاي خود بازگشت داده ميشوند!
در خبرسازي اطلاعات آخوندها اين نكته مسكوت مانده است كه آيا 300 تن مزبور, قبل ازاينكه به دور قبر دجال چرخانده شوند, از آغوش اطلاعات به آغوش خانواده هايشان بازگشت داده ميشوندو يا بعد از آن ؟!
-امروز بدنبال پخش صحنه ها و مراسم مزبور از شبكه خبررژيم , كذب خبرسازي 300 فقره اي اطلاعات آخوندي روشن شد و معلوم گرديد كه موضوع مربوط به همان 28 مزدوري است كه در هفته گذشته چندين نوبت مورد مصرف رسانه هاي رژيم قرارگرفته بودند و بگفته تلويزيون رژيم يك هفته را در قرنطينه پزشكي وزارت اطلاعات , سپري كرد ند .يكي از اين مزدوران با ذلت در ندامت تلويزيوني خود گفت : مشكل اين بود كه در اين سالها ما نفهميديم كه زن و زندگي چيست و فشار هم خيلي زياد بود.....!
- شبكه خبرتلويزيوني رژيم در پايان مراسم نتيجه گيري كرد كه : آنچه قابل اهميت است اين است كه ايران براي همه افراد پشيمان , بهترين مكان است .