اسرار عشق و مستی
 

مصاحبه با آقای ابراهيم خدابنده، هشتم ژوئیه دوهزار و پنج

 

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی / بگذار تا بمیرد در جهل و خود پرستی

نگاهی به جایگاه ادب و فرهنگ در بینش ایدئولوژی التقاطی

* سؤالی که می کنم شاید جالب باشد ، جایگاه ادب ، فرهنگ و ادبای ایرانی و سابقه فرهنگ ایرانی در سازمان کجاست ، آیا اساساً این ادبا جایگاهی دارند ؟

_ این سؤال شما کمی عجیب است ، وقتی صحبت از ایدئولوژی می کنیم ، ایدئولوژی در مفهوم سازمانی آن ، چیزی است که به نفع منافع رهبری باشد ، به نفع منافع به قدرت رسیدن سازمان باشد ، همین ، ایدئولوژی دیگری نیست .

پس بنابراین فرهنگ ، ادب ، هنر ، آواز ، موسیقی ، شعر همه اینها اگر در خدمت به قدرت رسیدن رهبری باشد خیلی هم خوب است و استقبال می شود و حمایت می شود و اگر نباشد شیطانی و فاسد و باید به عنوان چیزی که خارج از کادر سازمان است باید نفی بشود و کنار گذاشته شود .

یعنی فرض کنید آن موسیقی که ارزش موسیقی و هنری بالاتری داشته باشد مورد تقدیر و تمجید قرار نمی گیرد ، آن موسیقی که در خدمت اهداف سیاسی سازمان باشد مورد تقدیر و تمجید قرار می گیرد .

آن موسیقی که فقط صرف هنر باشد اصلاً جایی و محلی از اعراب ندارد ، شعر ، موسیقی ، هنر ، ادب ، صنعت هر چیزی در همین رابطه است .

برای دیدن کلیپ اینجا را کلیک کنید.