گزارش مقدماتي فعاليت ايران اينترلينک در رابطه با
وضعيت آقايان ابراهيم خدابنده و جميل بصام


انگلستان، بيست و دوم ژوئن دوهزار و چهار

 

 در طول يک سال گذشته،  به درخواست خانواده دستگير شدگان، اقداماتي مستمر و متمرکز،  از طرف ايران اينترلينک در رابطه با وضعيت آقايان ابراهيم خدابنده و جميل بصام در سطح کشوری و بين المللي انجام گرفت . متاسفانه فرقه رجوي نه تنها در اين مدت در هر مسيری تا حد امکاناتش سنگ اندازی کرد، که حتي به جعل مدارک و دروغ و دسيسه برای صدمه ديدن اين دو زنداني که به عمد به ايران فرستاده شده بودند نيز دست زد

 ايران اينترلينک طی يک سال گذشته،  با توجه به حساسيت های موجود در پرونده های اين دو بيگناه،  از اعلام عمومي فعاليت های انجام شده در اين رابطه  ( و افشای مدارک  دسيسه های رجوي ها برای سربه نيست کردن و استفاده ابزاری از زندانيان ) خود داری نمود تا صدمه اي به وضعيت موجود اين افراد وارد نياورده و کانال های کمک هر چه فعال تر و مفتوح تر بمانند. اکنون خوشوقت هستيم تا به اطلاع عموم هموطنان و آزاديخواهان برسانيم که در چشم انداز مي بينيم که  پرونده ای ديگر در حال بسته شدن و دستي ديگر در حال باز شدن است. در اينجا همچنين لازم مي دانيم تا از طرف ايران اينترلينک و همچنين دوستان و خانواده، بخصوص پدر و مادر، دختر و برادر آقای ابراهيم خدابنده   از تمامي کمک های بلادريغ سازمان های حقوق بشری و بخصوص فعاليت های سازمان عفو بين الملل و راه گشايي هاي  بي دريغ بارونس اما نيکلسون، بنيانگزار خيريه عمار،  نماينده مجلس لردهای انگلستان و نماينده پارلمان اروپا سپاسگزاری کنيم


 ايران اينترلينک در همان روز های اول بيروني شدن خواب های شومي  که رجوي برای اين دو نفر چيده بود،  از طرف بستگان زندانيان از بارونس نيکلسون تقاضای کمک نمود. بارونس نيکلسون پس از ملاقات هايي در زندان و خارج از زندان از وضعيت جسمي و روحي اين دو مرد اطلاع حاصل کرده و در نتيجه نگراني های اوليه در مورد اين دو برطرف گرديد. ا
اين آقايان  از چند روز پس از استرداد به تهران، ارتباطاتشان با دوستان و فاميل از طريق تلفن، ملاقات در زندان و همچنين مرخصي و ملاقات در خانه پدری شان برقرار شد و هر دو نفر،  با مشورت وکلای خودشان در حال حاضر مراحل قانوني کار را طي مي کنند. آقايان ابراهيم خدابنده و جميل بصام در مرز سوريه و عراق در حين قاچاق اموالي که خود از محتوي آنها اطلاعي نداشته بودند دستگير شده اندو مجاهدين اين مسئله را بمدت دو ماه تمام، تا زمان استرداد اين دو فرد به ايران مخفي نگه داشته بودند تا بتوانند به کارهای غير قانوني خود در اين منطقه ادامه داده و از طرف ديگر از شکنجه و اعدام خيالي اين دو استفاده ابزاری بنمايند. آقايان ابراهيم خدابنده و جميل بصام اکنون مراحل نهايي پيش از دادگاه را طي مي کنند و با توجه به عدم آگاهي خود افراد از محتوي محموله ها  و همچنين معلوم شدن نقشه های شوم سران فرقه رجوي برای سر به نيست کردن و  استفاده ابزاری از دستگيری اين دو نفر، وکلای مدافع به مينيمم بودن حکم بر عليه اين دو نفر بسيار اميدوار هستند.ا

روز دهم ماه ژوئن دو هزار و چهار، دختر آقای خدابنده (ربکا خدابنده) که متولد انگلستان و متاهل و صاحب سه فرزند مي باشد، به همراه همسر و سه فرزندش به تهران سفر کرد که ديدار آقای خدابنده با دختر و نوه های ايشان بصورت روزمره و بصورت خصوصي در اماکن مختلف و از جمله خانه پدری ايشان انجام گرفت. لازم به يادآوری است آقای خدابنده طي بيش از دو دهه عضويت در مجاهدين حد اکثر شش الی هفت بار موفق به ديدن خانواده و دخترش شده بود که آن هم اساسا منجر به توبيخ و گزارش نوشتن و غيره شده بوده است. دختر آقای خدابنده که بشدت توسط مجاهدين تحت فشار قرار گرفته بوده و آنها با دادن اطلاعات غلط در مورد پدرش از وی خواسته بودند تا در اين رابطه به لندن رفته و خود را در مقابل پارلمان بريتانيا به آتش بکشد، پس از بازگشت از ايران به وکيل  مراجعه کرده است تا وضعيت قانوني مسئله را جستجو و در صورت امکان از سازمان مجاهدين و نفرات مشخص آن در لندن و پاريس شکايت کند.ا مجاهدين درست دو روز بعد از وضع حمل اين خانم با اين مستمسک که پدر ايشان را تا حد مرگ شکنجه کرده اند و فردا صبح هم قرار است اعدامش کنند، از وی خواسته بودند که بخاطر پدرش در مقابل پارلمان بريتانيا خودسوزی کند. فرد تماس در نوار صحبت ها مشخصا پس از نا اميدی به فحاشي به خانم ربکا خدابنده مي پردازد. ا

روز دو شنبه چهاردهم ژوئن دوهزار و چهار
سر تدي تيلر، نماينده محافظه کار پارلمان بريتانيا و از ديپلمات های سرشناس روابط خارجي کشور بريتانيا 
آقای وين گريفيتث نماينده پارلمان مجلس عوام بريتانيا و از معدود پشتيبانان مجاهدين که طي بيست و پنج سال گذشته از اين گروه حمايت نموده و مي کند 
خانم آنا سينگلتون از طرف سازمان حقوق بشری و غير دولتي  ايران اينترلينک به همراه دو شخصيت برجسته حقوق دان ايراني  و با مشايعت دو خبرنگار معروف بريتانيايي، در شکل هيئتي کارشناسي به زندان اوين مراجعه و در آنجا بمدت پنج ساعت با آقايان خدابنده و بصام و همچنين برخي ديگر از زندانيان موجود در بخش حفاظت شده زندان اوين ديدار و گفتگو کردند.ا

همچنين در روز های بعد، سر تدي تيلر و آقای گريفيتث توانستند بصورت خصوصي با اين دو فرد صحبت و تبادل نظر کرده و از وضعيت روحي و جسمي و همچنين نظرات سياسي اين دو آگاه گردند.ا
خانم آنا سينگلتون به نمايندگي از ايران اينترلينک بصورت خصوصي با هر دو مرد ملاقات هايي نسبتا طولاني داشت و همچنين توانست با برخي ديگر از زندانياني که به جرم عمليات تروريستي در اين زندان دوران محکوميت خود را سپری مي سازند صحبت نمايد. دو خبرنگار خارجي و حقوق دانان ايراني (متعاقبا پس از کسب اجازه نام ها در گزارش بعدي اعلام خواهد شد) نيز در فرصت هايي ملاقات هايي خصوصي با زندانيان و همچنين مقامات زندان اوين و نمايندگاني از قوه قضاييه انجام داده و گزارشاتي تهيه نمودند

سر تدي تيلر، خانم آنا سينگلتون و وکلا و خبرنگاران همراه در فرصت های مناسب  آينده نظرات کارشناسي خود را باطلاع عموم خواهند رساند. آقای وين گريفيتث که طبعا بعنوان يکي از حاميان طولاني مدت آقا و خانم رجوي به اين جمع پيوسته بود و ديدگاه های خاص خودش را نسبت به فرقه و رهبرانش دارد،  در فردای بازگشت از تهران در تجمع مجاهدين در اور سوراواز پاريس اعلام نمود که :ا

ا "من همين امروز صبح از تهران برگشتم و فکر مي کنم بخاطر فعاليت هايي که ما با هدف آزادي بلا شرط ابراهيم خدابنده و جميل بصام براه انداختيم، اين فعاليت های شما اکنون جواب مي گيرد. من آنها را در بخشي از زندان اوين جايي که آنها نگهداری مي شوند، ديدم. آنها همچنان به بيرون از زندان برای ديدن من آمدند و من توانستم در محيط قابل قبولي بصورت خصوصي با آنها صحبت کنم. آنها هر دو بنظر خوب مي رسند ولي برای من يک هفته خيلي سخث ولي انگيزاننده بود...."ا

آقای گريفيتث همچنين در سخنانشان اشاره کردند  که از اين که اين امکان به ايشان داده شد تا به همراه  اين هيئت به ملاقات اين دو نفر بروند بسيار شگفت زده شده اند  و بسياری از ذهنيت هايشان در مورد مسائل سياسي ايران اگر نشکسته باشد، طبعا ترک برداشته است.ا

لازم به يادآوری است که نفرات فرقه از سرکرده آن تا پادوهايشان در لندن تا حد عصبي شدن و داد و فرياد به جان اين مرد افتاده بودند که جلوی سفرش به ايران را بگيرند.ا

 آقای گريفيتث اين سخنان را در مراسم سالروز دستگيری مريم رجوي در پاريس،  در حالي بيان نمود  که شورای ملي مقاومت در اطلاعيه شماره دو فرقه در شانزدهم ژوئن گفته بود که ا" ... آنها از فرودگاه مهرآباد تهران بلافاصله توسط خودروهای وزارت اطلاعات به شکنجه گاههای رژيم آخوندی منتقل شده و هم اکنون تحت شکنجه های وحشيانه و در معرض اعدام قرار دارند..."ا

شورای فرقه همچنين در اطلاعيه شماره سه خود در همين تاريخ اعلام کرده بود که "... آقايان ابراهيم خدابنده و جميل بصام، اعضای کميسيون خارجه شورای ملي مقاومت ايران ... هم اکنون در بند دويست و نه زندان مخوف اوين تحت شکنجه قرار دارند. مسئول شکنجه و بازجويي از اين آقايان شکنجه گری بنام باطبي است که...از همکاران دژخيم سعيد امامي ... است"ا

فرقه در طي يکسال گذشته همچنان در نهايت بي شرمي با انواع دروغ و تزوير سعی نمود تا با عنوان کردن هجويات خودش انگشت شمار هوادارش را با انگيزه دستگيری اين دو فرد به نمايشات مشمئز کننده خياباني خود بکشاند و تا جايي که حتي از جعل فرزند  برای آقاي خدابنده در نمايشات خياباني اش هم دريغ ننمود ( آوردن يک بچه يتيم و بي پدر و مادر بجاي فرزند خدابنده به تظاهرات ده نفره  چرا که خانواده ها طبعا حاضر به همکاری با فرقه نبوده و نيستند).ا

با توجه به ملاقات آقای گريفيتث بعنوان يکي از معدود هواداران سرشناس اين فرقه با اين دو فرد در داخل و بيرون از زندان اوين و با توجه به اين که ايشان خود اعلام نموده است که از طرف مجاهدين و فرقه رجوي برای تحقيق بيشتر به ايران سفر نموده است و النهايه تنها راه حل را در مذاکره با حکومت ايران مي بيند، بنظر مي رسد فرقه رجوي در سو استفاده ای ديگر از جان اعضايش محروم شده و با وجود تمامي اعمال وقاحت باری که در يکسال گذشته انجام داد نه تنها نتوانست خوني به رگ های خشک شده اش تزريق کند که در حال حاضر در مقابل تنها بازمانده از هوادارانش در بريتانيا هم جوابي نداشته و ندارد.ا

 در روز های آينده، گزارشي مبسوط از نماينده ايران اينترلينک، خانم آنا سينگلتون، که شامل گزارش کامل وضعيت جسمي ، روحي ، قضايي  و سياسي اين دو فرد بوده و همچنين شامل گزارشاتي از خانواده ها در داخل و خارج از ايران و ملاقات هايي با مقامات قضايي و اجرايي و وکلاي اين دو نفر نيز مي گردد،  پس از چک حقوقي  با وکلای ايراني و بين المللي ايران اينترلينک که ما را درپيگيری اين پرونده در طي يک سال گذشته همراهي و راهنمايي نموده اند،  باطلاع عموم خواهد رسيد

ايران اينترلينک
بيست و دوم ژوئن دوهزار و چهار