خدابنده: مجاهدين ارتباط با ايرانيان را گناه مي دانند

ايرنا، بيست و دوم ژانويه دوهزار و پنج

همایش انجمن نجات با حضور جمعی از خانواده های اعضای مجاهدين با هدف آشنایی و آگاه سازی خانواده های اعضای دربند این گروه از وضعیت اسفناک آن، عصر روز جمعه در تبریز برگزار شد.

 در اين نشست ابراهيم خدابنده نيز حضور داشت و در سخناني يادآور شد كه: سیاه نمایی سرکردگان مجاهدين از نظام جمهوری اسلامی کاملا برخلاف واقعیت های جامعه ایران است.

ابراهیم خدابنده ، با اشاره به تلاش این گروه برای شستشوی مغزی اعضای خود، اهتمام برای بازگشت فریب خوردگان آن را مستلزم ایجاد ارتباط خانواده ها با فرزندان خود دانست .

وی افزود : متاسفانه به دلیل حصارهای بلند فکری و عقیدتی ایجاد شده توسط سرکردگان مجاهدين ، تصور اعضای این گروه از ایران ، فقر، بدبختی، شکنجه و اوضاع اقتصادی و اجتماعی به مراتب وخیم تر از عراق است .

وی با اشاره به نخستین رفتار بازجویان با وی پس از دستگیری و تحویل به ایران ، این نوع برخورد را موجب پاک شدن تدریجی ذهنیت منفی وی درمورد وجود شکنجه و جو خفقان در ایران عنوان کرد.

خدابنده با تشریح نحوه تعامل بازجویان با وی در جریان بازجوییها اظهار داشت : بر خلاف ذهنیت قبلی که تصور میکردم به محض ورود به ایران شکنجه و سپس اعدام خواهم شد، نوع برخورد و رفتار بازجویان تمام تصورات قبلی ام را نقش بر آب کرد.

خدابنده گفت : نوع رفتار زندانیان و امکانات خوب زندان اوین را دلیل اصلی تشویق دخترش برای بازگشت به ایران توسط خود عنوان کرد.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در تظاهرات دهه فجر و روز قدس و آشنایی با مردم و ایده های انقلابی آنان ، جو اجتماعی و سیاسی کشور را بر خلاف تبلیغات سوء بلندگوهای گروه مجاهدين ارزیابی کرد.

به گفته وی، فشار و محدودیت های اعمال شده از سوی این گروه برروی اعضای خود به حدی است که آنان هر گونه ارتباط با ایرانیان و لو ایرانیان مقیم کشورهای خارجی را فریب و گناه میدانند.

وی، دستگیری خود در سوریه به هنگام انجام ماموریت و تحویل به مقام های ایرانی را توفیق بزرگی ذکر کرد که موجب بازگشت دوباره وی به آغوش جامعه و خانواده خود شده است .

وي ابرازامیدواری کرد که خانواده های اعضای دربند مجاهدين بتوانند از طریق ارتباط با فرزندان خود و تلنگر به آنان زمینه بازگشت نورچشمیهای فریب خورده خود به میهن را فراهم کنند.

ابراهیم خدابنده به گفته خود متولدهزار و سيصد و سي و دو تهران بوده و پس از اخذ دیپلم از دبیرستان البرز تهران ، کارشناسی ارشد خود را در رشته برق از انگلیس گرفته است